Som Positiv Psykologi Vejleder har du fokus på:
 
-          Psykisk velvære
-          Menneskets potentiale
-          Muligheden for at skabe et lykkeligt liv
 
Målet med positiv psykologi:
At fjerne os fra det negative og frigøre os fra destruktive følelsers indflydelse.
I stedet fokusere på de positive aspekter i vores tilværelse og rette blikket indad. På den måde opnår man den form for indre ligevægt, balance, klarhed og positivitet som fører til et lykkeligt liv.
 
Betydningen af de positive følelser:
Mens de negative følelser indskrænker vores handlings – og tanke repertoire. - så gør de positive følelser det modsatte. De gør sindet mere rummeligt.
 
De positive følelser som glæde, interesse, tilfredshed, stolthed og kærlighed har alle en evne til at udvide spændvidden i vores tanker og handlinger, samt en evne til at opbygge personlige ressourcer – både fysiske, intellektuelle, sociale og psykologiske.
 
Gevinsten ved at fokusere på det positive:
Når man oplever glæde, kan man tænke bredere og mere kreativt, end når man oplever frygt. Sindet kan simpelthen rumme mere, når man er i godt humør. Hertil kommer, at positive følelser opbygger ens ressourcer og så har positive følelser en forebyggende effekt. Positive følelser fører til sindsstemninger og humør, der indirekte forbereder én på modgang i fremtiden.
Det vil sige, at ens muligheder bliver større.
 
 

Artikel i lederne.dk

Sådan skaber du bedre resultater med positiv psykologi

"Et af de vigtigste resultater af forskningen i positiv psykologi er, at positive følelser gør os mere handlekraftige, giver os et bredere handlerepetoire og medvirker til at skabe øget commitment til virksomheden, større arbejdsglæde og ikke mindst bedre performance"

 

Artiklen forklarer desuden hvordan positivt lederskab ikke blot handler om at reducere problemer, undgå udsving og sikre stabilitet. Fokus skal først og fremmest være på at skabe ekstraordinære resultater. Det handler om, hvordan man kan skabe grundlag for, at mennesker og organisation kan blomstre. En ledelse der sætter fokus på et positivt klima, positive relationer, positiv kommunikation og positiv mening i livet vil altså fostre ekstraordinære resultater i sin organisation. 

 

 Læs mere i artiklen "Sådan skaber du bedre resultater med Positiv Psykologi” i lederne.dk skrevet af Lene Flensborg og Thomas Gedde Højland