Bliv ErhvervsCoach

Erhvervscoachkurserne giver dig de mest effektive og virksomme metoder indenfor coaching.

Ønsker du en udbytteoversigt, venligst mail til dorte@jyskkursuscenter.dk

På vore coachkurser lærer du at blive bevidst om dine styrker, dit potentiale, dine handle- og tankemønstre. Ved hjælpe af de mest effektive teorier og metoder lærer du at sætte realistiske mål og nå dem. Mennesker ser, hører, føler og tænker forskelligt. Med denne indsigt og træning, lærer du at kommunikere effektivt og strategisk, såvel internt som eksternt. Hos ”Jysk KursusCenter” er varemærket at formidle indsigter og træne metoder indenfor coaching, vindermentalitet, effektiv kommunikation og positiv psykologi.

De metoder, teorier og værktøjer, vi tilfører vores kursister er udvalgte og udviklet ud fra det holistiske menneskesyn. Der er således fokus på ”det hele menneske” ud fra det synspunkt, at vi kun kan fungere, hvis alle vores behov – både på det fysiske og det psykiske plan – tages i betragtning. Kort sagt: Man kan kun spinde guld, både for sig selv og sin virksomhed hvis man er i ”flow” så det grundlæggende potentiale man har, kan udnyttes optimalt.

– Og der er guld i, at kurserne er udviklet ud fra det holistiske menneskesyn både økonomisk og trivselsmæssigt. Jysk KursusCenter arbejder ud fra devisen: ”Tilbagebetaling af investeringen i vores kurser, må ikke vare mere end 3 måneder”. Herefter tilfalder forbedringerne din virksomheds bundlinje 100 %, i form af øget produktivitet, færre sygedage og bedre trivsel som giver længere anciennitet. Der er således god ræson for alle parter i at deltage i vore coachkurser.

Læs om ErhvervsCoach – Priser og kursuspakker.