ErhvervsCoach - Pakkerne

Kursusindhold – small (headlines) 3 x 1 dag over 3 måneder:

Dag 1:
Positiv Psykologi
NLP Grundprincipper
FISH! – motivationsstrategier
Typer/ en del af personlighedsmønstrene
Spørgeteknikker

Dag 2:
Bliv bevidst om dine værdier – arbejdsmæssige/ personlige
Hvor ligger dit fulde potentiale?
Bliv bevidst om dine overbevisninger, så du vælger dem, der støtter dig

Dag 3:
Målsætning (SMART)
Opfattelsespositioner
Kobling af teori ift. at fastholde vindermentalitet

Kursusindhold – medium (headlines) 3 x 2 dage over 3 måneder:

Dag 1:
Positiv Psykologi
NLP Grundprincipper
FISH! – motivationsstrategier
Typer/ en del af personlighedsmønstrene
Spørgeteknikker

Dag 2:
Anerkendende kommunikation
Effektiv og kreativ læring

Dag 3:
Bliv bevidst om dine værdier – arbejdsmæssige/ personlige
Hvor ligger dit fulde potentiale?
Bliv bevidst om dine overbevisninger, så du vælger dem, der støtter dig

Dag 4:
Positiv psykologi
Coaching til alment brug

Dag 5:
NLP værktøjer – neurologiske niveauer
Kobling af teori ift. at fastholde vindermentaliteten (individuelt og på arbejdspladsen)

Dag 6:
Målsætning
Samarbejde

Kursusindhold – large (headlines) 3 x 3 dage over 3 måneder:

Dag 1:
Positiv Psykologi
NLP Grundprincipper
FISH! – motivationsstrategier
Typer/ en del af personlighedsmønstrene
Spørgeteknikker

Dag 2:
Anerkendelse
Effektiv og kreativ læring

Dag 3:
Balance mellem menneskesyn, holdninger, tankesæt, færdigheder og metoder (x og y teorien og Joharis vindue)

Dag 4:
Hvor ligger dit fulde vinderpotentiale (FLOW)?
Bliv bevidst om dine overbevisninger, så du vælger dem, der støtter dig

Dag 5:
Positiv psykologi og Mindfullness
Coaching til almen brug (herunder fokus, lytteniveauer, spørgemetoder)

Dag 6:
NLP værktøjer
– Logiske niveauer
– Kommunikation, der gør dig til en vinder

Dag 7:
Kend dine personlighedsmønstre
Samarbejde mellem kolleger og kunder/brugere

Dag 8:
Målsætning (SMART modellen)
Fastsættelse af individuelle mål, som gør dig til en vinder
Fremtidstjek (oplev at du er en vinder)

Dag 9:
Ankring af ressourcer (visuelt symbol), så du opnår din optimale tilstand
Motivationsstrategi, der virker
Individuel handleplan
Individuel præsentation af ”winnerboard”

Ønsker du en uddybende beskrivelse af kursusindhold eller en udbytteoversigt.

Så kontakt os på telefon:
7222 7088

eller på email:
dorte@jyskkursuscenter.dk

Small – individniveau 3 x 1 dag er prisen pr. deltager kr……………2.995

Medium – relationsniveau 3 x 2 dage prisen pr. deltager kr…………..5.995

Large – Kundeniveau 3 x 3 dage er prisen pr. deltager kr…………..8.995

I prisen indgår undervisning og manualer. Prisen er for min. 10 deltagere og forudsat at du selv kan stille mødelokaler, AV udstyr og forplejning til rådighed. Priserne er eksklusiv moms.

Undervisningsformen:

Der vil på alle dagene blive vekslet imellem teori, træning og dialog. Vi lægger vægt på den praktiske træning, så den enkelte deltager på den måde får mulighed for at opleve forandringen ”her og nu”. Herved opnås de bedste muligheder for, at gøre det tillærte langtidsholdbar.

Træning imellem kursusdagene/ kursusmodulerne:

Vores vision er, at både den enkelte deltager og arbejdspladsen får det optimale ud af kursusdagene, så du som Positiv Psykologi Vejleder får de bedste forudsætninger for at folde dine nye kompetencer ud i din virksomhed.
Vi har den overbevisning, at deltagerne og arbejdspladsen får det størst mulige udbytte, når deltagerne træner i deres dagligdag og sammen med fokus på det, der har været omdrejningspunkterne i den aktuelle undervisning.

Individuelle forløb og målrettede kurser:

Jysk KursusCenter tilbyder også individuelle forløb med fokus på menneskeligt potentiale og kommunikation. Disse forløb udarbejdes i samarbejde med virksomheden.

Small – Individniveau

Kurset tager udgangspunkt i, at det er på individ niveau forandringsprocesser starter.

Fokus er, at der gennem øget selvindsigt frigøres potentiale og ressourcer, som gavner både det enkelte menneske og arbejdspladsen.

Medium – Relationsniveau

Ovenpå individniveauet bygges relationsniveau.Her får deltagerne indsigter og redskaber, så de har mulighed for fremover at kommunikere på en endnu mere anerkendende måde.

Resultatet vil være en kultur baseret på tillid og medansvar, som kan danne rammen for trivsel og øget effektivitet.

Large – Kunde Niveau

Foruden individniveau og relationsniveau omfatter denne pakke også kunderniveau. De kompetencer der er altafgørende i relationen til og i samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere øges. Effekten er øget trivsel og effektivitet og dermed øget indtjening på arbejdspladsen.