Positiv Psykologi - Pakkerne

Kursusindhold – small (headlines) 3 x 1 dag over 3 måneder:

Dag 1:
Positiv Psykologi – hvad, hvorfor og hvordan
FISH! – motivationsstrategier
Typer/ en del af personlighedsmønstrene

Dag 2:
Hvor ligger dit fulde potentiale (FLOW)?
Bliv bevidst om dine værdier og overbevisninger, så du vælger dem, der støtter dig

Dag 3:
Effektiv og positiv kommunikation
Arbejdsglæde og trivsel

Kursusindhold – medium (headlines) 3 x 2 dage over 3 måneder:

Dag 1:
Positiv Psykologi – hvad, hvorfor og hvordan
FISH! – motivationsstrategier
Typer/ en del af personlighedsmønstrene

Dag 2:
Hvor ligger dit fulde potentiale (FLOW)?
Bliv bevidst om dine værdier og overbevisninger, så du vælger dem, der støtter dig

Dag 3:
Effektiv og positiv kommunikation
Arbejdsglæde og trivsel

Dag 4:
Styrker og dyder
Logiske niveauer – nøglen til at skabe positive forandringer

Dag 5:
Positive adfærdsmønstre
Optimisme, håb og engagement

Dag 6:
Målsætning (SMART modellen)
Fastsættelse af individuelle mål som Positiv Psykologi Coach
Individuel præsentation

Kursusindhold – large (headlines) 3 x 3 dage over 3 måneder:

Dag 1:
Positiv Psykologi – hvad, hvorfor og hvordan
FISH! – motivationsstrategier
Typer/ en del af personlighedsmønstrene

Dag 2:
Hvor ligger dit fulde potentiale (FLOW)?
Bliv bevidst om dine værdier og overbevisninger, så du vælger dem, der støtter dig

Dag 3:
Effektiv og positiv kommunikation
Arbejdsglæde og trivsel

Dag 4:
Styrker og dyder
Logiske niveauer – nøglen til at skabe positive forandringer

Dag 5:
Positive adfærdsmønstre
Optimisme, håb og engagement

Dag 6:
Coachingtankesæt og -holdning
Lytteniveuer
Opfattelsespositioner

Dag 7:
Gevinster ved positiv psykologi
Anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry)

Dag 8:
Positiv tækning
POKAL – skab positive tankemønstre
Altruisme

Dag 9:
Målsætning (SMART modellen)
Fastsættelse af individuelle mål som Positiv Psykologi Coach
Individuel præsentation

Ønsker du en uddybende beskrivelse af kursusindhold eller en udbytteoversigt.

Så kontakt os på telefon:
7222 7088

eller på email:
dorte@jyskkursuscenter.dk

Small – individniveau 3 x 1 dag er prisen pr. deltager kr……………2.995

Medium – relationsniveau 3 x 2 dage prisen pr. deltager kr…………..5.995

Large – Kundeniveau 3 x 3 dage er prisen pr. deltager kr…………..8.995

I prisen indgår undervisning og manualer. Prisen er for min. 10 deltagere og forudsat at du selv kan stille mødelokaler, AV udstyr og forplejning til rådighed. Priserne er eksklusiv moms.

Undervisningsformen:

Der vil på alle dagene blive vekslet imellem teori, træning og dialog. Vi lægger vægt på den praktiske træning, så den enkelte deltager på den måde får mulighed for at opleve forandringen ”her og nu”. Herved opnås de bedste muligheder for, at gøre det tillærte langtidsholdbar.

Træning imellem kursusdagene/ kursusmodulerne:

Vores vision er, at både den enkelte deltager og arbejdspladsen får det optimale ud af kursusdagene, så du som Positiv Psykologi Vejleder får de bedste forudsætninger for at folde dine nye kompetencer ud i din virksomhed.
Vi har den overbevisning, at deltagerne og arbejdspladsen får det størst mulige udbytte, når deltagerne træner i deres dagligdag og sammen med fokus på det, der har været omdrejningspunkterne i den aktuelle undervisning.

Individuelle forløb og målrettede kurser:

Jysk KursusCenter tilbyder også individuelle forløb med fokus på menneskeligt potentiale og kommunikation. Disse forløb udarbejdes i samarbejde med virksomheden.

Small – Individniveau

Kurset tager udgangspunkt i, at det er på individ niveau forandringsprocesser starter.

Fokus er, at der gennem øget selvindsigt frigøres potentiale og ressourcer, som gavner både det enkelte menneske og arbejdspladsen.

Medium – Relationsniveau

Ovenpå individniveauet bygges relationsniveau. Her får deltagerne indsigter og redskaber, så de har mulighed for fremover at kommunikere på en endnu mere anerkendende måde.

Resultatet vil være en kultur baseret på tillid og medansvar, som kan danne rammen for trivsel og øget effektivitet.

Large – Kunde Niveau

Foruden individniveau og relationsniveau omfatter denne pakke også kunderniveau. De kompetencer der er altafgørende i relationen til og i samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere øges. Effekten er øget trivsel og effektivitet og dermed øget indtjening på arbejdspladsen.