Persondatapolitik

Poltik om persondata hos Jysk Kursuscenter

PERSONDATAPOLITIK

 1. Generelt
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Jysk Kursuscenter ApS (“Jysk Kursuscenter”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os.
  3. Jysk Kursuscenter er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse, herunder hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder iht. denne persondatapolitik kan ske til jysk kursuscenter, Gravenstenvej 29. 9000 Aalborg, tlf.nr. 22 72 00 30, e-mail: dorte@jyskkursuscenter.dk.
 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke Formål og retsgrundlaget for behandlingen
  • Når du besøger www.jyskkursuscenter.dk (herefter Hjemmesiden) eller kommunikerer med os f.eks. via e-mail indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, titel, firma/organisation, adresse, e-mailadresse, telefonnr.
   • Formålet er, at vi kan kontakte dig og levere den ydelse, som du eller det firma/den organisation du er ansat hos, har bestilt.
   • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6.
 3. Modtagere af Personoplysninger
  • Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og hosting / forbedringer af Hjemmesiden og kan om nødvendigt videregive personoplysninger til sådanne samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere må udelukkende behandle oplysninger på vores vegne og må ikke anvende data til egne formål.
 4. Dine rettigheder
  • Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
  • Indsigtsretten
   • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
   • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Retten til berigtigelse
   • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  • Retten til sletning
   • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
   • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
  • Retten til dataportabilitet
   • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  • Retten til indsigelse
   • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
   • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.
  • Retten til at tilbagekalde samtykke
   • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.
  • Retten til at klage
   • Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 5. Sletning af persondata
  • Oplysninger jf. pkt. 2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du senest har været i kontakt med os. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 6.  Sikkerhed
  • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.